Registrácia do našej organizácie sa platí na kalendárny rok. Členské na rok 2021 je nastavené nasledovne:

36 eur – prvé dieťa
25 eur – druhé dieťa
0 eur – tretí a ďalší registrovaný člen rodiny pod 18 rokov
20 eur – dobrovoľníci

Ak by ste chceli viac podporiť našu činnosť, je možné zaplatiť vyšší členský poplatok. Vopred Vám za túto formu podpory ďakujeme.

Dotazník na registráciu

Pokiaľ ste ešte u nás neboli registrovaní, no máte záujem sa k nám pridať, kontaktujte nás najprv emailovo – 61zbor(zavináč)skauting.sk alebo telefonicky na 0904467194 a dohodneme si ďalší postup.

Tí, ktorí si obnovujete registráciu na ďalší rok, vyplňte prosíme nasledujúci krátky dotazník.

Registrácia na rok 2021 (google.com)

Platobné údaje

Pri platbe bankovým prevodom použite nasledovné údaje:

IBAN: SK20 0900 0000 0001 8120 6410
Variabilný symbol: 2021
Poznámka pre príjemcu: registracia – meno člena/ov, ktorých registrujete

Prosíme o dôsledné dodržanie nasledovných inštrukcií, aby ste nám uľahčili administratívu. Ďakujeme!

Členský poplatok zahŕňa

Z členského poplatku platíme 15 eur našej strešnej organizácii Slovenský skauting, ktorá pre nás robí administratívnu podporu, organizovanie vzdelávaní pre dobrovoľníkov, tvorbu programových prvkov a metodík a mnoho iného. Zhrnutie základných vecí, ktoré našim členom prináša členský poplatok, nájdete nižšie:

Znížený členský poplatok

Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok už pri prvom dieťati 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácií je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie). Pokiaľ máte záujem požiadať o zníženie členského poplatku, kontaktujte oddielového vodcu príp. napíšte na 61zbor(zavináč)skauting.sk

Rozumieme, že si v súčasnosti mnohé rodiny prechádzajú náročnými situáciami. V prípade potreby je možné dohodnúť sa tiež na splátkovom kalendári. Určite nás neváhajte kontaktovať.