Registrácia do našej organizácie sa platí na kalendárny rok. Registrujte sa na rok 2022 a zažite s nami ďalšie spoločné zážitky.

AKO SA REGISTROVAŤ

K registrácii je potrebné splniť dva kroky:

  1. Vyplnenie registračného dotazníku
  2. Zaplatenie registračného poplatku

KROK 1 – Vyplňte dotazník na registráciu

Tí, ktorí si obnovujete registráciu na ďalší rok, vyplňte prosíme nasledujúci krátky dotazník.

Registrácia na rok 2022

Pokiaľ ste ešte u nás neboli registrovaní, no máte záujem sa k nám pridať, kontaktujte nás najprv emailovo – 61zbor(zavináč)skauting.sk alebo telefonicky na 0904467194 a dohodneme si ďalší postup.

KROK 2 – Platba členského poplatku

Pri platbe bankovým prevodom použite nasledovné údaje:

IBAN: SK20 0900 0000 0001 8120 6410
Variabilný symbol: 2022
Poznámka pre príjemcu: registracia – meno člena/ov, ktorých registrujete

Prosíme, aby ste brali do úvahy, že ľudia, ktorí platby priraďujú, nepoznajú všetkých členov zboru a bez toho, aby ste uviedli údaje vyššie, im veľmi skomplikujete prácu. Aj priraďovanie platieb robíme vo svojom voľnom čase ako dobrovoľníci, prosíme myslite na nás 🙂 Ďakujeme!

Výška členského je na rok 2022 nastavená nasledovne:

Pri platbe a registrácii do 15.1.

36 eur – prvé dieťa / člen
25 eur – druhé dieťa
1 eur – tretí a ďalší registrovaný člen rodiny pod 18 rokov
20 eur – dobrovoľníci (radcovia, členovia oddielovej rady, iní dobrovoľníci..)

Ak by ste chceli viac podporiť našu činnosť, je možné zaplatiť vyšší členský poplatok. Vopred Vám za túto formu podpory ďakujeme.

Pri platbe a registrácii po 15.1.

40 eur – prvé dieťa / člen
30 eur – druhé dieťa
1 eur – tretí a ďalší registrovaný člen rodiny pod 18 rokov
25 eur – dobrovoľníci (radcovia, členovia oddielovej rady, iní dobrovoľníci..)

Ak by ste chceli viac podporiť našu činnosť, je možné zaplatiť vyšší členský poplatok. Vopred Vám za túto formu podpory ďakujeme.

Pri platbe a registrácii od 1.9.

25 eur – prvé dieťa / člen
20 eur – druhé dieťa
1 eur – tretí a ďalší registrovaný člen rodiny pod 18 rokov
15 eur – dobrovoľníci (radcovia, členovia oddielovej rady, iní dobrovoľníci..)
Ak by ste chceli viac podporiť našu činnosť, je možné zaplatiť vyšší členský poplatok. Vopred Vám za túto formu podpory ďakujeme.

ČO ZNAMENÁ ČLENSKÝ POPLATOK V PRAXI

Z členského poplatku platíme 15 eur našej strešnej organizácii Slovenský skauting, ktorá pre nás robí administratívnu podporu, organizovanie vzdelávaní pre dobrovoľníkov, tvorbu programových prvkov a metodík či publikáciu skautských časopisov. Zvyšná časť poplatku putuje priamo k nám na zabezpečenie chodu nášho zboru.

Zhrnutie základných vecí, ktoré našim členom prináša členský poplatok, nájdete nižšie:

ZNÍŽENÝ ČLENSKÝ POPLATOK

Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok už pri prvom dieťati 1 € (alebo vyšší podľa vlastného zváženia svojej situácie). Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácií je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie). Pokiaľ máte záujem požiadať o zníženie členského poplatku, kontaktujte oddielového vodcu príp. napíšte na 61zbor(zavináč)skauting.sk

Rozumieme, že si v súčasnosti mnohé rodiny prechádzajú náročnými situáciami. V prípade potreby je možné dohodnúť sa tiež na splátkovom kalendári. Určite nás neváhajte kontaktovať.