O NÁS

 


Skauting spája ľudí a zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Tie sú potrebné pre náš súčasný svet.

Skauting

Skauting je najväčšie celosvetové výchovné hnutie pre deti a mladých s vyše storočnou tradíciou. 

Skauti objavujú svet mimo školských lavíc. Hľadajú dobrodružstvo s partiou priateľov, v ktorej môže každý prežívať slobodu a pocit, že niekam patrí. Prostredníctvom pravidelných stretnutí plných hier, všestranných aktivít, a pobytu v prírode získavajú deti a mladí užitočné návyky, zručnosti a vlastnosti, ktoré ich pripravia na život.

Skauting učí tímovej spolupráci, organizačným zručnostiam, umeniu zorientovať sa vo svete a žiť podľa hodnôt ako je čestnosť, odvaha a starostlivosť o seba a svoje okolie. Záleží nám na tom, aby skauti a skautky v dospelosti obstáli vo svete ako charakterní ľudia a lídri ochotní podeliť sa o svoje schopnosti a zručnosti v snahe urobiť svet lepším.

Vďaka stovkám dobrovoľníkov má vyše 7000 detí a mladých na Slovensku možnosť tráviť svoj čas zmysluplne, hodnotne a naplno, a pritom sa naučiť zručnosti, ktoré budú môcť využiť pre seba a spoločnosť.

Skautská činnosť

Základom skautskej činnosti je družinový život. Družina = skupinka približne 6 – 8 členov, ktorí sa stretávajú každý týždeň počas školského roka v klubovni na spoločných stretnutiach.

Skauti sa tiež zúčastňujú rôznych jednodňových výletov alebo víkendových akcií. Niekoľkokrát v roku sa všetci tiež stretávame na veľkých akciách pre celý zbor alebo pre verejnosť. Príležitostne vyrazíme tiež do zahraničia, spoznať nepoznané kúty sveta, dozvedieť sa viac o iných kultúrach a stretnúť skautov z iných krajín. No to, na čo sa tešíme najviac, sú naše letné tábory. Týždeň pod stanom je napriek všetkému nepohodliu (alebo azda práve preto) zážitkom, na aký sa nezabúda.

Okrem našej bežnej činnosti venovanej skautským členom nás môže verejnosť stretnúť napríklad na Alegorickom sprievode na Vinobraní, pri odpaľovaní Betlehemského svetla alebo na komunitných akciách, ktoré organizujeme aj pre neskautov – Večer spoločenských hier, Otvorenie / Ukončenie skautského roka a iné.

V rámci iniciatívy Skautská služba sme sa tiež aktívne zapájali do pomoci Penzinčanom počas pandémie.

Viac o tom, k čomu vychováva skautský program si môžete prečítať tu.

Náš zbor

Skauting má v Pezinku dlhoročnú tradíciu. Bez prerušenia činnosti tu fungujeme už viac ako 30 rokov. Počiatky skautingu v Pezinku však siahajú ešte o čosi hlbšie do histórie.

0
Počet členov 11/2023

Náš skautský zbor – 61. zbor Modrý oblak Pezinok má viac ako 180 členov a od roku 2020 sme najväčší skautský zbor v Bratislavskom kraji. Stabilne si tiež držíme miesto v top 5 najväčších zborov na Slovensku.

O skauting je veľký záujem, preto náš skautský zbor aktuálne pôsobí v 4 lokalitách:

  • Cajla (Pezinok)
  • Grinava (Pezinok)
  • Viničné
  • SZŠ Felix Bratislava

 

Náš zbor aktuálne vedie Monika Lezová, medzi skautmi známa ako Sestra, spolu so zborovou radou ďalších dobrovoľníkov.

Skauti v každom veku

Našu skautskú komunitu tvoria ľudia každého veku. Napriek vekovým rozdielom fungujeme na veľmi neformálnej báze, preto si všetci tykáme.

Na skauting prijímame deti od veku 6 rokov (resp. od začiatku školskej dochádzky). Nie je však vôbec výnimkou, že sa k nám niekto pridá neskôr. Každá veková kategória má program prispôsobený svojmu veku a záujmom, aby skautská činnosť našich členov bavila a zároveň rozvíjala. V skupine rovesníkov si skauti taktiež budujú pevné a dlhoročné priateľstvá.

Chceš sa k nám pridať?

Či už sa chceš pridať ako člen alebo dobrovoľník radi ťa privítame v našej skautskej komunite. 

Viac informácií nájdeš na: