O NÁS


Sme komunita nadšencov, ktorí hľadajú zážitky, výzvy, priateľov a ktorým záleží na ich okolí a planéte. Ale najmä sme ľudia, ktorí majú chuť na sebe pracovať.

Skautská činnosť

Základom skautskej činnosti je družinový život. Družina = skupinka približne 6 – 8 členov, ktorí sa stretávajú každý týždeň počas školského roka v klubovni na spoločných stretnutiach. Okrem toho sa zúčastňujú rôznych jednodňových výletov alebo víkendových akcií. Niekoľkokrát v roku sa stretávame aj na veľkých akciách pre všetkých členov zboru alebo aj pre verejnosť. Príležitostne vyrazíme tiež do zahraničia, spoznať nepoznané kúty sveta, dozvedieť sa viac o iných kultúrach a stretnúť skautov z iných krajín. No to, na čo sa tešíme najviac, sú naše letné tábory. Týždeň pod stanom je napriek všetkému nepohodliu (alebo azda práve preto) zážitkom, na aký sa nezabúda.

Termíny našich družinoviek nájdete tu.

Vekové kategórie

Skauti sa delia do niekoľkých vekových kategórií. Každá ma vlastný program primeraný ich veku.

  • Vĺčatá (6-10 rokov) sa predovšetkým hrajú a cez príbehy spoznávajú okolitý svet. Ich heslom je „Buď stále lepším!“.
  • Program skautov (11-14 rokov) je už založený skôr na dobrodružstve. Skauti v tomto veku objavujú nové priateľstvá, územia, životné výzvy a hodnoty. Chlapci a dievčatá sa učia tímovo spolupracovať, ale vedieme ich aj k samostatnosti a zodpovednosti.
  • Rangeri (15-18) sa učia viesť príkladom a zároveň si budovať hlbšie priateľstvá a stanovovať si ciele.
  • Roveri (19-24 rokov) už preberajú zodpovednosť za svoj program viac na seba. Snažia sa nachádzať správnu cestu životom, rozširovať obzory, učiť praktické životné zručnosti a napĺňať heslo „Slúžim“.
  • Dospelí (od 25 rokov) tvoria dôležitú súčasť skautingu, bez ktorých by naše hnutie nemohlo existovať. Väčšinou robia dobrovoľníkov, ktorí však zároveň majú tiež možnosť využívať programové a vzdelávacie ponuky určené pre ich vekovku.

O skautingu

Skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Sme medzinárodné hnutie s overenou metódou neformálneho vzdelávania, ktoré pružne reaguje na aktuálne potreby spoločnosti. Skautský program je viac ako len voľnočasovou aktivitou. Na pozadí hier, dobrodružstva a zážitkov si naši členovia osvojujú dôležité životné zručnosti, rozvíjajú svoj potenciál a a neustále sa osobnostne rozvíjajú. Zdolávaním rôznych výziev sa učia prekonávať samých seba a budujú si zdravú sebadôveru. Po zložení skautského sľubu berú na seba záväzok snažiť sa žiť ako čestní ľudia v duchu skautských ideálov a to v čase aktívneho skautovania, ale aj neskôr, počas celého života.

Viac o tom, k čomu vychováva skautský program si môžete prečítať tu.

O našom zbore

  • v Pezinku fungujeme nepretržite 30 rokov, no naša história siaha ešte omnoho ďalej
  • aktuálne máme oddiely v 4 lokalitách – v Pezinku na Cajlanskej ulici a v Grinave, vo Viničnom a na škole Felix v Bratislave
  • od roku 2020 sme najväčší skautský zbor v Bratislavskom kraji s viac ako 180 členmi
  • náš zbor aktuálne vedie Monika Lezová, medzi skautmi známa ako Sestra, spolu so zborovou radou ďalších dobrovoľníkov.


Ak sa chcete pridať medzi nás, radi vás privítame. Kontaktujte nás na 61zbor(zavináč)skauting.sk