Categories
Uncategorized

Deň zamyslenia 2018

V roku 1926 počas diania 4. svetovej konferencie WAGGGS v USA prišiel v rámci rokovania na stôl nápad, či by skautky nemali mať „svoj deň“, kedy by mohli spoločne na celom svete vyjadriť príslušnosť ku skautskému hnutiu. Delegátky sa zhodli, že prvé celosvetové oslavy sa uskutočnia 22. februára, v deň spoločných narodenín lorda Baden-Powella, zakladateľa Skautského hnutia a jeho ženy Olave, svetovej náčelníčky skautiek. Tak sa začala tradícia a Deň zamyslenia bol na svete.

O 6 rokov neskôr, na 7. svetovej konferencii WAGGGS v Poľsku (vtedy sa ešte konali konferencie každé 2 roky), predstúpila delegátka za Belgicko s nápadom, že keďže narodeniny sa spájajú s obdarovávaním, mohli by skautky preukázať svoju vďačnosť, priateľstvo a štedrosť dobrovoľným príspevkom. Ako odpoveď na túto výzvu napísala Olave Baden-Powell list všetkým skautkám, aby darovali jednu penny. Tak vznikol Fond Dňa zamyslenia, ktorý slúži na podporu a rozvoj dievčenského skautingu tam, kde to je najviac potrebné. V roku 1933 bolo vyzbieraných 520 libier, čiže 52.000 penny.

viac na SKAUT.SK