Základné údaje o zbore

Názov: Slovenský skauting, 61. zbor Modrý oblak Pezinok

Sídlo: Cajlanská 88, 902 01 Pezinok

Štatutárny zástupca: Marián Lezo

IČO: 31806490

DIČ: 2021568120

DIČ DPH:

Právna forma: Organizačná jednotka združenia (Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)

Činnosť: Činnosti športových klubov

IBAN: SK20 0900 0000 0001 8120 6410