2 %

Milí rodičia, skauti, priatelia a podporovatelia,

nesmierne si vážime Vašu neutíchajúcu pomoc a podporu, ktorú od vás neustále dostávame. O to viac v tejto dobe, ktorá je pre mnohých z Vás náročná. Aj keď rok 2021 výrazne ovplyvnila pandémia a obmedzenie našej prezenčnej činnosti, spoločnými silami sa nám napriek tomu podarili neuveriteľné veci:

  • vytvorili sme skautskú komunitu pre 186 ľudí
  • zorganizovali sme viac ako 300 stretnutí našich družinových a oddielových partií
  • táborili sme v 25tich nových podsadách
  • priniesli sme nezabudnuteľné zážitky cez viac ako 2 500 osobodní výletov a iných akcií
  • umožnili sme 12tim dobrovoľníkom skautsky aj osobnostne rásť cez skautské vzdelávanie

Ďakujeme Vám, že ste v tomto náročnom období súčasťou nášho príbehu. Budeme radi, keď sa nás rozhodnete podporiť tiež v roku 2022.

Keďže náš zbor kontinuálne rastie a materiál, ktorý máme sa opotrebováva, chceli by sme tento rok investovať do obnovy nášho kuchynského materiálu (konštrukcia na táborovú kuchyňu, nové hrnce, piecka a iné). Toto vybavenie využijeme najmä na tábore, no tiež na našich víkendových akciách.

Aj vaše 2% nám pomôžu ako soľ. Vopred srdečne ĎAKUJEME!

Monika Lezová – Sestra
Zborová vodkyňa

Naše údaje:

Obchodné meno/Názov: Slovenský skauting, 61.zbor Modrý oblak Pezinok
Sídlo: L. Novomeského 2696/9, 90201 Pezinok
IČO: 31806490
Právna forma prijímateľa: Občianske združenie

Môžete nás nájsť tu, v zozname prijímateľov 2%

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane (Zamestnanci):

  1. do 15.2. – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. do 30. apríla 2022 – pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska

(odporúčame si PDF stiahnuť a potom ho vyplniť/vytlačiť, nakoľko sa nemusí písmo v prehliadači dobre zobrazovať)

POZOR! Keď vyplníte formulár a až potom si ho vytlačíte, prosím SKONTROLUJTE si, či je IČO zarovnané vpravo. Ak nie je zarovnané správne, Vaše 2% nám neprídu.

SPRÁVNE:

ZLE:

 Ak si podávate daňové priznanie sami alebo ste právnická osoba:

Daňové priznanie k dani z príjmov – FO – A 2021

Daňové priznanie k dani z príjmov – FO – B 2021

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. 

Ak ste pracovali ako dobrovoľník pre nás a chcete potvrdenie, vyplňte tento dotazník – Chcem potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti