2 %

Milí rodičia, skauti, priatelia a podporovatelia,

nesmierne si vážime Vašu neutíchajúcu pomoc a podporu, ktorú od vás rok, čo rok dostávame. Spoločnými silami sa nám aj minulý rok podarili neuveriteľné veci:

 • vytvorili sme skautskú komunitu pre viac ako 200 ľudí zahŕňajúcu všetky vekovky
 • zorganizovali sme viac ako 600 stretnutí našich družinových a oddielových partií
 • priniesli sme nezabudnuteľné zážitky cez viac ako 11500 osobodní výletov, víkendoviek, táborov a iných akcií
 • pre 9 dobrovoľníkov sme otvorili cestu skautského a osobnostného rastu, vďaka skautskému vzdelávaniu

 

Ďakujeme Vám, že ste súčasťou nášho príbehu. Budeme radi, keď sa nás rozhodnete podporiť tiež v roku 2024.

ĎAKUJEME!

Naše údaje

Názov: Slovenský skauting, 61. zbor Modrý oblak Pezinok
IČO: 31806490

Postup pri darovaní 2 %

 • krok 1 – ak Vám daňové priznanie robí zamestnávateľ, do 15. 2. je potrebné požiadať ho o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Na základe neho Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane
 • krok 2 – stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov 
 • krok 3 – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % doručte (osobne alebo poštou) na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska do 30 4. 

  Dôležité: ak ste v roku 2023 “odpracovali” minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (aj pre inú organizáciu, nemusí byť iba pre prijímateľa), môžete venovať až 3 % z dane. K daňovému priznaniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. (ak ste robili dobrovoľníka u nás, postup ako si o potvrdenie požiadať, nájdete nižšie)
 • 2 % môžete venovať uvedením priamo vo formulári daňového priznania:

  Názov (Obchodné meno): Slovenský skauting, 61. zbor Modrý oblak Pezinok
  Adresa: L. Novomeského 9, 902 01, Pezinok
  IČO: 31806490 (IČO sa zarovnáva sprava)

 • termín: v rámci podávania daňového priznania do 2. 4. 2024 (pozn.: štandardný termín 31. 3. pripadol na víkend a 1. 4. na deň pracovného pokoja), resp. najneskôr do 1. 7. 2024 v prípade oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania (pozn.: 30. 6. pripadol na víkend)

 • dôležité: ak ste v roku 2023 “odpracovali” minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (aj pre inú organizáciu, nemusí byť iba pre prijímateľa), môžete venovať až 3 % z dane. K daňovému priznaniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
  (ak ste robili dobrovoľníka u nás, postup ako si o potvrdenie požiadať, nájdete nižšie)

Link na elektronické formuláre na portáli Financnasprava.sk:

DPFOA – Daňové priznanie pre fyzickú osobu typu A 
DPFOB – Daňové priznanie pre fyzickú osobu typu B 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste v predošlom roku odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. 

Ak ste pracovali ako dobrovoľník pre nás a chcete potvrdenie, vyplňte tento dotazník