Záujemcovia o členstvo

Chcem sa stať skautom (prihlásiť svoje dieťa)

Vek

Našu skautskú komunitu tvoria ľudia každého veku. Jediné vekové obmedzenie, ktoré pre nových členov máme je, že by mali mať 6 a viac rokov (resp. začať školskú dochádzku).

Máme síce v zbore aj predškolákov, no tí skautujú so svojimi rodičmi v špecifickej forme skautingu.

Kedy prijímame nových členov

Na rozdiel od rôznych krúžkov garantujeme miesto v skautskej družine našim existujúcim členom, až kým nám neoznámia, že chcú s členstvom skončiť.

Nových členov preto prijímame, keď sa uvolnia miesta v už existujúcej družine alebo keď otvárame úplne nové družiny.

Ak máš záujem pridať sa k nám, odporúčame ozvať sa nám hneď. Aj keď najlepšie na zabehnutie sa s družinou je začať s ňou skautský (t.j. školský) rok, nie je problém pridať sa aj neskôr. Zároveň zvykneme mať plné kapacity, preto ťa aspoň aj v prípade, ak máme plno, môžeme dať čo najskôr na čakačku.

Ako sa pridať

Napíš nám na rada(zavináč)modryoblak.sk.

 

Info, ktoré sa nám zíde vedieť o záujemcovi:

  • vek
  • pohlavie
  • v ktorej lokalite má záujem sa pridať
    (Cajla – Pezinok, Grinava – Pezinok alebo Viničné)

Podľa toho prezistíme či máme voľné miesta a dohodneme ďalší postup.

Koľko stojí členstvo

Informácie o aktuálnom členskom poplatku nájdeš tu