Záujemcovia o dobrovoľníctvo

Vďaka stovkám dobrovoľníkov má vyše 7 000 detí a mladých na Slovensku možnosť tráviť svoj čas zmysluplne, hodnotne a naplno, a pritom sa naučiť zručnosti, ktoré budú môcť využiť pre seba a spoločnosť.

 

Dobrovoľnícke role v skautingu

Priama pravidelná práca s deťmi / mladými (príprava a realizácia programu stretnutí)

 • plánovanie programu v spolupráci s vedením oddielu
 • práca s deťmi a mládežou na stretnutiach

Príprava programu akcií

 • krátkodobé akcie (výlet, tematický deň)
 • víkendové akcie
 • letný tábor / jarný tábor

Iná pomoc pri organizovaní akcií

 • varenie
 • prvá pomoc, zdravotná starostlivosť
 • preprava ľudí / materiálu

Komunikačné aktivity 

 • spravovanie sociálnych sietí
 • spravovanie webu
 • fotografovanie
 • točenie videí
 • tvorba článkov
 • tvorba grafík

Oblasť financií

 • účtovníctvo
 • fundraising

Manuálna pomoc

 • starostlivosť o skautskú klubovňu
 • starostlivosť o vonkajší areál klubovne
 • pomoc na letnom tábore pri nakladaní a vykladaní táborového materiálu
 • pomoc počas letného tábora – zabezpečovanie dreva, dopĺňanie vody, stavba táborových stavieb..

 

Práca s dobrovoľníkmi 

 • koordinácia dobrovoľníkov
 • mentoring / coaching
 • vzdelávanie
 • rozvoj tímu

 

Networking a starostlivosť o partnerov

Psychologická pomoc a konzultácie

Prečo sa oplatí byť dobrovoľníkom?

Dobrovoľníctvo je skvelá príležitosť na:

 • zapojenie do zaujímavej komunity ľudí
 • pričinenie sa o krajšiu spoločnosť a Slovensko
 • využitie svojich zručností a vedomostí pre dobrú vec
 • sebarealizáciu v príjemnom a bezpečnom prostredí
 • zmysluplné trávenie voľného času
 • získanie nových skúsenosti
 • prekonanie samých seba
 • získanie nových podnetov
 • rozšírenie okruhu priateľov
 • vylepšenie svojho životopisu

 

Vedeli ste, že podľa štúdií:

 • sú ľudia, ktorí sa venujú dobrovoľnictvu alebo darujú, sú v živote štastnejší (zdroj)
 • majú ľudia, ktorí dobrovoľnícia alebo darujú, zároveň väčšiu mieru zapojenia v práci (zdroj)

Aký je ďalší postup, ak mám záujem vyskúšať dobrovoľnícke zapojenie?

Krok 1 – Zoznámime sa

Navzájom sa trochu spoznáme, porozprávame sa o vzájomných očakávaniach, predstavách a potrebách. Napíš nám na rada(zavináč)modryoblak.sk alebo zavolaj na 0904467194.

 

 

Krok 2 – Pohľadáme vhodnú dobrovoľnícku rolu

Podľa spoločného rozhovoru vyskúšame pohľadať vhodnú dobrovoľnícku rolu. Ak je pred jej vykonávaním potrebné získať nejaké vedomosti či zručnosti, pohľadáme spôsob ako ich získať. 

 

Krok 3 – Skúška 1-2-3

Ak sme vhodnú rolu našli, otestujeme si spolu dobrovoľnícke zapojenie, počas ktorého bude nový dobrovoľník sprevádzaný niekým skúsenejším. Dobrovoľníka zapojíme do partie našich dobrovoľníkov a do motivačných aktivít, ktoré pre nich organizujeme.

 

Krok 4 – Zreflektujeme si dobrovoľnícku skúsenosť

Po určitej dobe sa porozprávame o tom ako to funguje / či to funguje. 

 

Krok 5 – Pokračujeme v dobrovoľníckej roli / hľadáme iný spôsob zapojenia / poďakujeme si a rozlúčime sa

 • Ak všetko klape, pokračujeme. Naďalej spolu o dobrovoľníckom zapojení komunikujeme a hľadáme možnosti vzdelávania a rozvoja, aby to aj ďalej fungovalo, čo najlepšie.
 • Ak klapú veci dobre, no treba čosi vyladiť, pohľadáme spôsob ako to spraviť.
 • Ak to neklape, pokúsime sa nájsť iný spôsob zapojenia a znovu sa vrátime ku kroku 3.
 • Ak nevieme nájsť iný spôsob zapojenia alebo sme objavili veľkú prekážku, navzájom si poďakujeme a dobrovoľnícky sa rozlúčime.

Najčastejšie kladené otázky

Dobrovoľníkov zvykneme prijímať vo veku 15+ rokov. Hornú vekovú hranicu nemáme.

Ak má záujemca o dobrovoľníctvo nejakú skúsenosť so skautingom, je to vždy výhodou, no nie je to podmienkou.

Záujemcov o dobrovoľníctvo, pre ktorých je skauting novinkou, vieme najmä v ich začiatkoch intenzívne sprevádzať a sprostredkovať im čo najviac skautských skúseností, aby do skautingu rýchlo vhupli.

V zbore máme takýchto dobrovoľníkov kopec a najmä po rokoch, nebadať rozdiel medzi nimi a ich rovesníkmi, ktorí v skautingu vyrastali.

Všetko závisí od konkrétnej dobrovoľníckej role a dohody.

Niektorí dobrovoľníci sa venujú skautingu každý týždeň. Iní iba raz ročne.

Preferujeme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o dobrovoľníčiť dlhodobejšie, no vieme sa dohodnúť aj na jednorázovom dobrovoľníctve či dobrovoľníctve na kratší čas.