61. zbor Modrý oblak Pezinok

Sme komunita nadšencov, ktorí hľadajú zážitky, výzvy, priateľov a ktorým záleží na ich okolí a planéte. Ale najmä sme ľudia, ktorí majú chuť na sebe pracovať.

Skautská činnosť

Základom skautskej činnosti je družinový život. Družina = skupinka približne 6 – 8 členov, ktorí sa stretávajú každý týždeň počas školského roka v klubovni na spoločných stretnutiach. Okrem toho sa zúčastňujú rôznych jednodňových výletov alebo víkendových akcií. Niekoľkokrát v roku sa stretávame aj na veľkých akciách pre všetkých členov zboru. Príležitostne vyrazíme tiež do zahraničia, spoznať nepoznané kúty sveta, dozvedieť sa viac o iných kultúrach a stretnúť skautov z iných krajín. No to, na čo sa tešíme najviac, sú naše letné tábory. Desať dní pod stanom je napriek všetkému nepohodliu (alebo azda práve preto) zážitkom, na aký sa nezabúda.

Vekové skupiny

Skauti sa delia do niekoľkých vekových skupín. Každá ma vlastný program primeraný ich veku. Vĺčatá (6-10 rokov) sa predovšetkým hrajú a cez príbehy spoznávajú okolitý svet. Ich heslom je „Buď stále lepším!“. Program skautov (11-14 rokov) je už založený skôr na dobrodružstve. Skauti v tomto veku objavujú nové priateľstvá, územia, životné výzvy a hodnoty. Chlapci a dievčatá sa učia tímovo spolupracovať, ale vedieme ich aj k samostatnosti a zodpovednosti. Rangeri (15-18) sa učia viesť príkladom a zároveň si budovať hlbšie priateľstvá. Roveri (19-25 rokov) si už program tvoria úplne sami. Snažia sa nachádzať správnu cestu životom a napĺňať heslo „Slúžim“.

Skautský program je viac ako len voľnočasovou aktivitou. Na pozadí hier a dobrodružstva si deti osvojujú dôležité životné zručnosti a neustále sa osobnostne rozvíjajú. Zdolávaním rôznych výziev sa učia odvahe, prekonávaniu pohodlnosti a budujú si zdravú sebadôveru. Po zložení skautského sľubu berú na seba záväzok snažiť sa žiť ako čestní ľudia v duchu skautských ideálov. V čase aktívneho skautovania, ale aj neskôr, počas celého života.

O našom zbore

Náš skautský zbor funguje v Pezinku nepretržite 30 rokov, no naša história siaha ešte ďalej. Aktuálne máme oddiely v 4 lokalitách – V Pezinku na Cajlanskej ulici, v Grinave, vo Viničnom a na škole Felix v Bratislave. Od roku 2020 sme najväčší skautský zbor v Bratislavskom kraji s viac ako 180 členmi.