Družinové a oddielové časopisy

Najmladšie dievčatá nášho zboru pravidelne pripravujú zaujímavé oddielové príp. družinové časopisy.

Tretie číslo oddielového časopisu Z Bažinky 2018/19

Druhé číslo oddielového časopisu Z Bažinky 2017/18

Nulté číslo oddielového časopisu Z Bažinky 2016/17

Nulté číslo družinového časopisu Skokanka 2015/16