Radca (animátor)

Radca (alebo podradca) je rola, ktorou označujeme skautského animátora. Skautský radca má na starosti skupinu 6-10 detí / tínedžerov, pre ktoré každý týždeň organizuje stretnutia. Na svoju činnosť dobrovoľník nie je sám. Každý skautský radca má min. 1 pomocníka. Noví dobrovoľníci obvykle vykonávajú najprv rolu pomocníka.

Frekvencia: raz týždenne (uvítame aj účasť na výletoch a akciách)
Lokalita: Pezinok (Cajlanská) / Pezinok (Grinava) / Viničné / Bratislava (Petržalka)
Typ dobrovoľníckej práce: práca s deťmi/tínedžermi, príprava programu
Skupinová / indviduálna činosť: dobrovoľník je súčasťou tímu a každý týždeň spolupracuje s iným dobrovoľníkom/kmi

Pre koho je dobrovoľnícka rola vhodná:

 • Dobrovoľnícka rola je vhodná rovnako pre tínedžerov, mladých dospelákov aj “vyzreté” ročníky.
 • Dobrovoľnícku rolu vedia rovnako dobre zastávať muži aj ženy.
 • Dobrovoľnícka rola je vhodná pre zodpovedných ľudí, ktorí sa však nehanbia zahrať a trochu vyblázniť.
 • Kreativita a prezentačné zručnosti sú výhodou.
 • Skúsenosti s prácou s deťmi sú výhodou, ale nie podmienkou. Dobrovoľníkov vieme do všetkého zaučiť a tiež poslať na špecializované kurzy.
 • Predošlé skúsenosti so skautingom sú vítané, no nie sú vôbec podmienkou. Do všetkého vieme dobrovoľníka zaučiť.
 • V tejto dobrovoľníckej funkcii budú spokojní najmä ľudia, ktorí vidia zmysel v dlhodobých projektoch. Výsledky a zmysluplnosť tejto dobrovoľníckej činnosti totiž najlepšie vidieť po niekoľkých rokoch. Netreba sa však báť toho, že by dobrovoľníci nedostávali aj okamžitú spätnú väzbu na svoju činnosť. Detské úsmevy a smiech hovoria za všetko. 🙂

Benefity

 • zmysluplná a obohacujúca práca v mladom kolektíve
 • motivačné a teambuildingové aktivity pre dobrovoľníkov
 • možnosť vzdelávania a metodická podpora (príručky, mentoring od skúsenejších dobrovoľníkov)

Ako prebieha zabehnutie do tejto funkcie:

 1. Stretnutie / telefonát – Najprv sa spolu zoznámime, prejdeme si vzájomné očakávania a pohľadáme vhodnú skautskú družinu, ktorá hľadá svojho radcu / podradcu.
 2. Návšteva – Nový dobrovoľník sa príde pozrieť na družinové stretnutie. Zoznámi sa s deťmi aj ostatnými dobrovoľníkmi. Okuká sa. Navníma, ako tieto stretnutia prebiehajú. Dobrovoľník sa tiež zoznámi s programom, ktorý má družina na najbližšie obdobie pripravené.
 3. Drobná výpomoc – Ak sa na to nový dobrovoľník cíti, na najbližších stretnutiach pomôže s drobnými úlohami napr. príprava materiálu, uvarenie čaju alebo pomoc s jednoduchšími aktivitami.
 4. Väčšia výpomoc Čím viac sa dobrovoľník zoznámi so svojou rolou, tým väčšie úlohy bude postupne preberať.
 5. Spolupráca pri tvorbe programu Postupne začne dobrovoľník pomáhať nie len s realizáciou, ale aj plánovaním programu.
 6. Samostatné radcovanie a ďalší rozvoj – Dobrovoľník postupne vykonáva činnosť sám (resp. s parťákom). Ďalej sa však vzdeláva a má podporu od skúsenejších dobrovoľníkov.