Zdravotník na tábore

Zdravotníci zabezpečujú zdravie a blaho účastníkov našich akcií. Zdravotníkov potrebujeme primárne na tábore (t.j. raz ročne počas letných prázdnin). Zdravotníka však niekedy hľadáme aj na naše väčšie víkendové akcie.

Kto môže vykonávať túto funkciu:

Zdravotník na skautskom tábore musí mať min. 18 rokov. Okrem toho musí spĺňať jednu z nasledujúcich kvalifikácií:

 1. Má absolvovaný a platný minimálne 33-hodinový kurz 1. pomoci s rozšírenou normou zdravotníckych vedomostí,
 2. Získal/a odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností: 
 • lekára (úspešne ukončené VŠ doktorské štúdium, odbor všeobecné lekárstvo),
 • sestry (úspešne ukončené VŠ magisterské alebo bakalárske štúdium, odbor ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné štúdium – diplomovaná sestra alebo úplné stredoškolské štúdium – zdravotná sestra), 
 • zdravotníckeho záchranára (úspešne ukončené vyššie odborné štúdium – diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo úplné stredoškolské odborné štúdium – zdravotnícky záchranár).

Čo sa od zdravotníka očakáva:

 • Pomoc s revíziou a doplnením lekárničky
 • Oboznámenie sa s chorobami a alergiami účastníkov pred začatím tábora
 • Uchovávanie zdravotníckej dokumentácie (kartičky poistenca, vyhlásenia o bezinfekčnosti..)
 • Podávanie liekov, ktoré účastníci bežne užívajú
 • Podávanie prvej pomoci (vyberanie kliešťov, ošetrovanie zranení, prvá pomoc pri prechladnutí a pod.)
 • Vyhodnocovanie zdravotných problémov, s ktorými je potrebné navštíviť lekára
 • Vedenie zdravotníckeho denníka

Čo zabezpečíme my:

 • pomoc a podporu od našich dobrovoľníkov so skúsenosťami s výkonom funkcie zdravotníka na tábore
 • plne vybavenú lekárničku
 • šoféra pripraveného priniesť čokoľvek potrebné na tábora alebo kohokoľvek k najbližšiemu doktorovi k dispozícii 24h/denne

Benefity

 • Práca v mladom a dynamickom kolektíve
 • Možnosť kreatívneho vyžitia
 • Príležitosť osobného rastu
 • Ubytovanie v príjemnom prostredí so skvelým výhľadom z “izby” a liečivými účinkami
 • Chutné jedlo a výživné jedlo ako od mamičky