Categories
Aktivity zboru

Nové vedenie zboru

Rok 2020 začíname zmenou vo vedení zboru. Po sľúbených 4 rokoch mafián (Marián Lezo) odstúpil zo svojej funkcie zborového vodcu, aby uvoľnil miesto niekomu novému. V zborových voľbách bola ako jeho nástupkyňa zvolená Sestra (Monika Lezová). Mafiánovi ďakujeme za jeho prácu zborového vodcu, ktorou náš zbor posunol v mnohých smeroch vpred. Želáme mu veľa úspechov v ďalších aktivitách.
Do zborovej rady pribudlo aj vďaka rozširovaniu nášho zboru viacero nových členov. Celej zborovej rade želáme veľa energie v ich ďalšej činnosti.

Zborová rada pre rok 2020 (na fotke chýba Hellboy)