Categories
Aktivity zboru Myslíme globálne Tipy&triky

KORONAVÍRUS

Milí rodičia, členovia a priatelia,

na základe preventívnych opatrení, ku ktorým pristupujú školy a zariadenia v Bratislavskom kraji aj v Pezinku, sme sa aj my rozhodli pristúpiť k určitým krokom. Určite však nie je dôvod na paniku. Všetky kroky sú čisto preventívne opatrenia.

Pozastavenie činnosti

Družinová činnosť:

Naše družinové stretnutia pozastavujeme na dobu neurčitú. Budeme Vás informovať o termíne ich obnovenia.

Výročie zboru

Aktivity, ktoré sme plánovali tento víkend k výročiu zboru presunieme na nový termín, o ktorom Vám dáme v predstihu vedieť.

Čo s voľným časom?

Voľný čas môžu decká využiť na skautské napredovanie 🙂 Aké sú možnosti?

 • Keďže sa presúva oslava nášho výročia, predlžuje sa termín na plnenie našej Výzvy 30 PK . Možno sa akurát vyhnite bodu 10 🙂
 • Ak decká na družinovke robia, s niektorou zo skautských príručok – napr. Prvý skaut, Neznáme cesty alebo Rangerský Horizont, môžu si zatiaľ plniť body z nich.
 • V neposlednom rade si počas “korona prázdnin” môžu splniť niektorú zo skautských výziev, odboriek a voľných programových modulov. Ich zoznam a pravidlá nájdete tu.

Ďalšie kroky

Intenzívnejšie upratovanie klubovne

Chceme Vás tiež informovať, že ako súčasť prevencie voči chrípkovým ochoreniam ako celku, ktoré sú v poslednej dobe rozšírené v Bratislavskom kraji, pristupujeme tiež k intenzívnejšiemu dezinfikovaniu našich priestorov.

Informovanosť a zodpovednosť

V prípade ak by ste Vy/Vaše deti boli priamo ovplyvnené novým koronavírusom prosím kontaktuje nás. My Vás budeme tiež v prípade potreby informovať.

Sledovanie situácie

Pozorne sledujeme ako sa situácia vyvíja a podľa potreby budeme opatrenia aktualizovať a prispôsobovať. Aktuálne a overené informácie o COVID-19 môžete sledovať na stránke Úradu verejného zdravotníctva. Informácie týkajúce sa priamo Pezinka nájdete na stránke Pezinka, kde je tejto téme venovaná špeciálna sekcia.

Dodatočné informácie

Prípad v Senci

Niekoľko našich detí bolo cez víkend na akcii v Senci. Nakazená žena má síce trvalé bydlisko v Senci, no celý víkend sa pohybovala v Bratislave, kde aj žije. Chceme Vás uistiť, že organizátori akcie všetko konzultovali aj pred samotnou akciou aj po nej s kompetentnými orgánmi a zvládli situáciu profesionálne. Nie je dôvod podnikať ďalšie kroky. Podrobnejšie informácie nájdete na facebookovej stránke akcie.

Ďalšie kontakty

Pre verejnosť sú k dispozícii infolinky a emailové kontakty s nepretržitou prevádzkou, prostredníctvom ktorých poskytujú epidemiológovia aktuálne informácie aj odpovede na otázky.

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  infolinka: 0917 222 682, email: novykoronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
  tel. č.: 0917 426 075
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
  infolinka: 0800 221 234

Oficiálne inštrukcie zo Slovenského skautingu