Categories
Myslíme globálne

Myslime zeleno

Ako ste už možno zachytili, niekoľkí členovia nášho zboru sú súčasťou projektu Skauti myslia globálne podporovaného Európskou úniou. V rámci projektu sa učíme o globálnych témach a dozvedáme sa veľa informácii hodných zamyslenia. Jednou z globálnych tém je napríklad ochrana životného prostredia a hlavne jeho udržateľnosť. Aj keď ako skauti sme s prírodou spätí viac ako bežní smrteľníci, stále máme čo zlepšovať, čo sa týka starania sa o ňu.

Skauti_myslia_globalne_SK_BARVA_sirkaEuropean_Union

Práve týmto smerom sme uvažovali pri podávaní projektu Eko v klubke i na tábore v grantovom kole Dobrý nápad (Skauti myslia globálne) a v projekte Zdravší a Ekologickejší tábor v grantovom kole nadácie Revie. Aj v skautskej metóde je, že máme vzťah k prírode, čo dokazujeme najmä tým, že každý rok trávime viac ako týždeň v lone prírody (rozumej na lúke v strede lesa). Susedov nám robia miestami aj srnky, tí odvážnejší z nás sa kúpu v potoku, obrazovky notebookov či televízorov meníme za plápolajúci oheň a namiesto nadupaných pesníčiek hrajúcich nám zo smartphonov počúvame zvuky lesa. Ale znamená to zároveň, že sme k prírode kamarátsky? Odpoveď “jasné, veď recyklujeme” žial naozaj nemusí byť dostačujúca.