Categories
Aktivity zboru O skautingu

XVII. snem Slovenského Skautingu

Každe tri roky sa stretnú zástupcovia zborov z celého Slovenska, aby sme si spoločne zvolili vedenie našej organizácie na najbližšie tri roky a odhlasovali úpravy Stanov Slovenského Skautingu. Snem je vlastne miestom, kde sa spoznávame navzájom. Zisťujeme názory skautov z rôznych kútov Slovenska, zázemí či vekových skupín a spolu formujeme naše hnutie. Je to jedným z dôkazov toho aké dôležité je pre našu organizáciu fungovať demokraticky, rozhodovať o veciach spoločne a zapájať svojich členov do jej chodu. Znamená to síce hodiny diskusií, stovky hlasovaní a desiatky presedených hodín, no stojí to za to. Práve tu sa môžeme učiť aktívnemu občianstvu, vzájomnému rešpektu a tolerancii a tiež hľadaniu kompromisov.
Pozrieť nás bola aj zástupkyňa z medzinárodnej skautskej organizácie WOSM či zástupcovia skautských organizácií z okolitých krajín, ktorí nám ešte viac pripomenuli, že sme súčasťou obrovského celku, ktorý spája myšlienka skautingu.


Tento rok sme mali na Sneme 6 našich členov – mafiána, Ou, Šaša, Sestru, Veterinára a Mulan. Nájdete ich na fotke medzi členmi Bratislavskej skautskej oblasti?

 


Náš mafián si ešte 3 roky pobudne v Náčelníctve – vedení Slovenského Skautingu. Na fotke vidíme zľava Predsedu Rady pre Zahraničie, Predsedu Programovej rady, Predsedu Rady pre rozvoj a komunikáciu, Náčelníka, Predsedkyňu Rady pre Vzdelávanie, Hospodára a Predsedu Duchovnej rady.

 


Na Sneme sa každoročne odovzdávajú aj vyznamenania, inštruktorské dekréty či ocenenia ako sú Orlí skaut. Sestra získala vyznamenanie Služba Skautingu 3.stupňa.

Foto: Marián Suvák – Punťo

 

Viac o tom ako prebiehal Snem si môžete prečítať tu: https://www.skaut.sk/snem/26468/xvii-snem-slovenskeho-skautingu/

A veľku fotogalériu zo Snemu nájdete tu: https://www.skaut.sk/snem/26632/velka-fotogaleria-z-xvii-snemu-slovenskeho-skautingu/