Categories
O skautingu

Nové ročné formy pre NOX 2018

Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do ďalšieho roka. Rok 2018 sa v skautingu nesie oslavou storočnice roveringu. A to už je teda niečo. Ani v tomto roku nezaháľame a pokračujeme v našom NOX-ovaní. Pravidlá ostávajú rovnaké, avšak menia sa nám ročné formy. Pre rok 2018 sme zvolili 3 formy, z ktorých si pre úspešné absolvovanie výzvy zvolíš jednu.

Ročné formy pre NOX a NOX+ na rok 2018:

  • s aspoň jedným roverom
  • v hamake
  • pri horskej chate

viac na SKAUT.SK

Categories
Aktivity zboru O skautingu

XVII. snem Slovenského Skautingu

Každe tri roky sa stretnú zástupcovia zborov z celého Slovenska, aby sme si spoločne zvolili vedenie našej organizácie na najbližšie tri roky a odhlasovali úpravy Stanov Slovenského Skautingu. Snem je vlastne miestom, kde sa spoznávame navzájom. Zisťujeme názory skautov z rôznych kútov Slovenska, zázemí či vekových skupín a spolu formujeme naše hnutie. Je to jedným z dôkazov toho aké dôležité je pre našu organizáciu fungovať demokraticky, rozhodovať o veciach spoločne a zapájať svojich členov do jej chodu. Znamená to síce hodiny diskusií, stovky hlasovaní a desiatky presedených hodín, no stojí to za to. Práve tu sa môžeme učiť aktívnemu občianstvu, vzájomnému rešpektu a tolerancii a tiež hľadaniu kompromisov.
Pozrieť nás bola aj zástupkyňa z medzinárodnej skautskej organizácie WOSM či zástupcovia skautských organizácií z okolitých krajín, ktorí nám ešte viac pripomenuli, že sme súčasťou obrovského celku, ktorý spája myšlienka skautingu.