Categories
O skautingu

Nové ročné formy pre NOX 2018

Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do ďalšieho roka. Rok 2018 sa v skautingu nesie oslavou storočnice roveringu. A to už je teda niečo. Ani v tomto roku nezaháľame a pokračujeme v našom NOX-ovaní. Pravidlá ostávajú rovnaké, avšak menia sa nám ročné formy. Pre rok 2018 sme zvolili 3 formy, z ktorých si pre úspešné absolvovanie výzvy zvolíš jednu.

Ročné formy pre NOX a NOX+ na rok 2018:

  • s aspoň jedným roverom
  • v hamake
  • pri horskej chate

viac na SKAUT.SK